1. Klik linksboven in het menu op "Mijn menu".

2. Je ziet nu alle pagina's van jouw website. 
Klik op het kruisje en versleep het menuitem naar de gewenste positie.

3. Klik op "instellingen opslaan"  om de wijzigingen door te voeren.

Je kan er ook voor opteren om een submenu te creëren. 
 
1. Plaats de submenu items onder het gewenst hoofdmenu; en versleep de menuitems naar rechts.
 
2. Klik op "bewerken" bij het hoofdmenu.
 
3. Schakel de functie "Uitgeklapt weergeven" in.
 
4. Klik op "Opslaan" om de wijziging door te voeren.
In het websitemenu heb je nu een openklapbaar menu:
 
 
Tip: Nog beter dan een submenu, is om te werken met een overzicht
Bij een overzicht worden de verschillende overzichtsitems ook weergeven op de voorpagina.
Daarnaast staan de overzichtsitems geordend op een overzichtspagina.